Nederigheid

Gods doel met mij 
God heeft een doel met mijn leven, met een ieder van ons. 
Maar dan moet ik mij wel van top tot teen aan Hem overgeven. 
En dat  gaat soms met veel pijn en moeite gepaard. Het kost je heel veel. 
Het kost je je leven. Als ik mijn leven in mijn eigen hand wil houden,
dan komt God niet tot zijn doel met mij.
Hij wil mij een nieuw leven geven en dat gaat niet zonder pijn.

Als God tot zijn doel wil komen met mij
dan moet Hij de hoogste zijn in mijn leven. 
Zoals Johannes de Doper zei; Hij moet wassen, ik moet minder worden.
Wij moeten nederig worden, opdat Hij verhoogd wordt. 
Het gaat niet om mijn eer, maar om de eer van God.

Zijn wij bereid om koste wat kost, ons leven met hem te delen.
Hem de vrije hand te geven, zodat hij tot zijn doel komt met ons? 
Zeg niet te gauw ja. Jezus zegt: bereken eerst de kosten…………

Maar als ik ja zeg tegen Hem, met heel mijn hart, als ik zeg; 
hier ben ik Heer, doet U maar met mij wat U wilt, 
zodat U tot uw doel komt met mij, 
dan gaat hij beginnen met mij te snoeien als een tuinman. 
Hij gaat me kneden als een pottenbakker, tot Hij tevreden is. 
Hij gaat me slijpen als een juwelier  die een diamant slijpt, 
net zo lang tot ik glinstert in zijn hand. 
Hij gaat net zo lang door, tot ik ben, zoals Hij mij bedoeld heeft.  
Het kost je veel, maar het heeft Jezus alles gekost. 
Hij, die God was, werd mens. Om ons, jou en mij.

Hij werd een dienaar. Hij kwam om te dienen, niet om gediend te worden.
Hij waste de voeten van zijn dicipelen, het werk van slaven.
Nederigheid is het kernwoord. 
Dat klinkt door heel de bediening van Jezus heen. 
Wie nederig wil zijn, zal  God te zijner tijd verhogen.

Leer mij Heer, om nederig en klein
Een dienstknecht van u te zijn.
Dat ik met heel mijn hart en mijn verstand,
mag zijn een werktuig in uw hand.

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb